امور سهامداری

سهامداران محترم جهت امور سهامداری خود به شرکت اعتماد گستر سپاهان واقع در اصفهان خیابان محتشم کاشانی کوچه شهید بیژن پلاک 90 کد پستی 8175969757 تلفکس 36280288-031 و 36280290-031 می توانند مراجعه نمایند.